VNDC Technology Corp
Contact: hello@vndc.vn
 • DỊCH VỤ và GIẢI PHÁP
 • SẢN PHẨM
 • ĐỐI TÁC
 • Về VNDC
 • LIÊN HỆ
DỊCH VỤ và GIẢI PHÁP

TƯ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ

Với đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực và nhiều năm kinh nghiệm với nhiều loại dự án về tích hợp hệ thống (HP, Cisco, IBM, F5, Radware, Fortinet, Palo Alto) và ứng dụng (Microsoft, SAP, open source), VNDC tự tin nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên công nghệ thông tin của khách hàng với các đề xuất cho thiết kế, quy trình và lựa chọn công nghệ ở cả hệ thống và ứng dụng.

Chúng tôi tập trung giải quyết và nâng cao giá trị của công nghệ khi doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh

 • Thiết kế mở rộng hệ thống để đáp ứng mở rộng quy mô dịch vụ
  • Dịch vụ: quy hoạch phân tán tài nguyên và đưa vào sử dụng giải pháp cân bằng tải để mở rộng quy mô dịch vụ
 • Thiết kế chuyển đổi và di dời hệ thống giữa các môi trường Trung Tâm Dữ Liệu khác nhau
  • Dịch vụ: Di dời toàn bộ hệ thống dịch vụ trên nền tảng Microsoft Azure về Trung Tâm Dữ Liệu tại Việt Nam
 • Tư vấn và thiết kế quy trình Sao lưu dự phòng và Khôi phục dữ liệu sau thảm họa
 • Tư vấn chuyển đổi các nền tảng công nghệ
  • Dịch vụ: Chuyển đổi mã nguồn ứng dụng từ nền tảng mã nguồn mở sang nền tảng Microsoft
 • Tư vấn các dự án Tích hợp hệ thống
 • Thiết kế và triển khai các dự án với hệ thống và phần mềm chuyên biệt

SẢN PHẨM
ĐỐI TÁC
Về VNDC
LIÊN HỆ