Digital Food & Beverage

Chúng tôi cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể dành cho Nhà hàng & Các chuỗi bán lẻ. Giúp các chuỗi nhà hàng có thể tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại với chi phí phù hợp nhất.

Đơn giản hoá, số hoá F&B

Giải pháp chúng tôi mang đến đi từ hạ tầng công nghệ, các phần mềm để quản lý vận hành, các công cụ để thu thập thông tin khách hàng và sau cùng là công nghệ xử lý dữ liệu để Marketing 1 cách thông minh, hiệu quả.

Các Nền tảng Số hóa

Hơn 1,000+ khách hàng đã tin dùng