Bảng Giá Digital Signage

Có đầy đủ gói phù hợp cho mọi quy mô, cho dù bạn là cá nhân kinh doanh hay các doanh nghiệp kinh doanh có hàng trăm nhân sự

Trong trường hợp bạn chưa chắc chắn về tình phù hợp và hiệu quả, vui lòng liên hệ để nhận gói Demo hoàn toàn FREE

Gói BASIC

200.000 
đ/Tháng
 • Phù hợp với yêu cầu đơn giản
 • App hiển thị
 • Quản lý tài nguyên hiển thị
 • Quản lý địa điểm
 • Quản lý màn hình
 • Quản lý layout màn hình
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo thời gian thực
 • Tích hợp với bên thứ 3
 • Chiến dịch hiển thị linh hoạt
 • Phân quyền truy cập
CỰC RẺ

Gói ADVANCED

400.000 
đ/Tháng
 • Phù hợp với quy mô lớn
 • App hiển thị
 • Quản lý tài nguyên hiển thị
 • Quản lý địa điểm
 • Quản lý màn hình
 • Quản lý layout màn hình
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo thời gian thực
 • Tích hợp với bên thứ 3
 • Chiến dịch hiển thị linh hoạt
 • Phân quyền truy cập
TIN DÙNG

Gói ON PREMISE

Liên hệ
 • Phù hợp với quy mô lớn
 • App hiển thị
 • Quản lý tài nguyên hiển thị
 • Quản lý địa điểm
 • Quản lý màn hình
 • Quản lý layout màn hình
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo thời gian thực
 • Tích hợp với bên thứ 3
 • Chiến dịch hiển thị linh hoạt
 • Phân quyền truy cập
ĐẶC BIỆT
Bảng giá liệt kê cách gói dịch vụ phổ biến, trong trường hợp bạn có các yêu cầu đặc biệt, hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn đã muốn ứng dụng Digital Signage để gây ấn tượng mạnh với khách hàng? Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

Hơn 1000+ KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG VNDC