Tính năng phần mềm quảng cáo Digital Signage VNDC

Hệ thống phần mềm quảng cáo trên màn hình của Digital Signage VNDC gồm có 2 thành phần. Hệ thống quản trị nội dung tập trung để quản lý và xem báo cáo từ xa và hệ thống ứng dụng chạy trên thiết bị của khách hàng. Một số tính năng của hệ thống quảng cáo trên màn hình Digital Signage VNDC
  1. Quản trị nội dung và xem báo cáo từ xa
  2. Lên lịch phát và thiết lập chiến dịch để chạy các kịch bản khác nhau theo thời gian, địa điểm
  3. Hỗ trợ nhiều định dạng video, slide, web
  4. Có thể chia layout màn hình khác nhau để phát các thông điệp đồng thời (4×4, 2×2, vv)
  5. Báo cáo realtime, cập nhật 2 phút 1 lần tình trạng thiết bị
  6. Báo cáo số lượt phát video
  7. Tích hợp với các bên thứ 3 như biểu đồ vàng, chứng khoán, vv
  8. Phân quyền quản trị cho nhiều nhóm người dùng khác nhau
Xem 1 báo cáo của hệ thốngMàn hình quảng cáo tại Bảo Tín Minh Châu

Bạn cần được tư vấn?

Bạn đã muốn ứng dụng Digital Signage để tăng doanh thu? Hãy để lại thông tin cho chúng tôi